REGULAMIN

1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług w sklepie internetowym Gyalmo.com należącym do firmy:

 

Gyalmo Zofia Siwczyńska

ul. Wlotowa 2/59
30-668 Kraków

NIP: 6772271541
REGON: 123225264

Dane adresowe do korespondencji i zwrotów:

Gyalmo Zofia Siwczyńska

ul. Braterska 12
30-802 Kraków

2. Definicje użyte w Regulaminie:

  1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://gyalmo.com.
  2. Zamawiający – osoba dokonująca zakupów na stronie Sklepu http://gyalmo.com.

3. Sklep prowadzi sprzedaż produktów na terenie Polski za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę Gyalmo.com, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej Produktem. Katalog Produktów znajduje się na stronie Gyalmo.com i obejmuje m.in. odzież oraz akcesoria odzieżowe.

4. Zamawiający ma do wyboru różne formy płatności wskazane na stronie Gyalmo.com, w tym: możliwość płatności przy odbiorze, tradycyjny przelew bankowy, płatność przez PayPal, oraz Przelewy 24, w tym możliwość płatności kartą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.  

5. Zamawiający składa zamówienie dokonując wyboru Produktów i umieszczając je w tzw. „koszyku”. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

6. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sklepu na wybrany przez Zamawiającego adres e-mail. Zamawiający może również otrzymać od Sklepu zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia, np. kodem odbioru za pomocą e-maila lub sms-a. Celem ustalania i przekazywania Zamawiającemu tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby Produkt został wydany właściwej osobie.

7. Zamawiający ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie głównej witryny Gyalmo.com w zakładce „Dostawa”.

8. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Zamawiającego w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym w zakładce „Dostawa” na stronie głównej witryny Gyalmo.com. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

9. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Zamawiającego sposobu odbioru zamówienia. Zamawiający może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są w zakładce „Dostawa” na stronie głównej witryny Gyalmo.com. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie Gyalmo.com.

10. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, w tym zmian cen produktów, oraz przeprowadzania akcji promocyjnych, wraz z ich odwoływaniem.

12. Organizowana przez Sklep na stronie Gyalmo.com sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Produktów i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na Produkty w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

13. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Zamawiającego formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Zamawiający może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy w zakładce „Dostawa” na stronie głównej witryny Gyalmo.com.

14. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

15. Ceny Produktów podane w sklepie internetowym Gyalmo.com są ważne tylko w ofercie internetowej.

16. W przypadku braku towaru na stanie sklepu, czego skutkiem może być opóźnienie dostawy, lub braku możliwości sprowadzenia produktu, klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie oraz będzie miał prawo podjąć decyzje i sposobie dalszej realizacji zamówienia (niepełne zamówienie lub realizacji po pełnym skompletowaniu produktów) lub rezygnacji.

17. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu lub je całkowicie anulować do momenty, w który przesyłka została przekazana do wysłania. Zmiany powinny być zgłaszane pod adresem: shop@gyalmo.com.

18. Realizacja zamówienia może potrwać do 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia z opcją płatności „za pobraniem” lub wpłynięcia pieniędzy na konto przy wyborze opcji „wpłata na konto”. Przy każdym produkcie znajduje się Informacja odnośnie dostępności produktu i czasu jego wysyłki.

19. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, wskutek:

- wad fabrycznych,

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

- niezgodności otrzymanego towar ze złożonym zamówienie.

Nieużywany towar powinien zostać odesłany przesyłką pocztową na adres sklepu wraz z dowodem zakupu.

20. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

21. Reklamacja rozpatrzona będzie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem oraz wszystkich potrzebnych dokumentów.

22. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem błędnego lub niedokładnego adresu przez Zamawiającego.

23. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Zamawiający wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

24. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

25. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór znajduje poniżej treści regulaminu). Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

26. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części.

27. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

28. Sklep zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: shop@gyalmo.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Gyalmo Zofia Siwczyńska ul. Bieżanowska 7/1, 31-812 Kraków wraz z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

29. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

30. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Zamawiającego. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

31. Zamawiający pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

32. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający. W przypadku, gdy Zamawiający za zamówiony produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

33. Zamawiający ma obowiązek zwrócić przesyłką zamówiony produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

34. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionego produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego produktu.

35. Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

36. Strona internetowa www.gyalmo.com (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez firmę Gyalmo Zofia Siwczyńska, ul. Wlotowa 2/59, 30-668, której nadano numer NIP: 6772271541, numer REGON: 123225264 zwaną dalej również „Administratorem”.

37. Strona www służy nabywaniu przez Zamawiających towarów znajdujących się w ofercie Sklepu.

38. Zamawiający zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

39. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

40. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

41. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Zamawiającego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

42. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

43. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny Gyalmo.com przez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Zamawiającego oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Zamawiającego,

c) dostosowania witryny Gyalmo.com do potrzeb Klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,

e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny Gyalmo.com.

44. Sklep internetowy Gyalmo.com używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Zamawiający może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

45. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: shop@gyalmo.com lub listownie na adres Gyalmo Zofia Siwczyńska, ul. Bieżanowska 7/1, 31-812 Kraków. 

46. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

47. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

48. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Sklep Gyalmo.com, w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym Gyalmo.com i działań marketingowych Gyalmo.com (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

Regulamin z dnia 14 grudnia 2014 r.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

..........................

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta ....................................

..............................................................................

Adres konsumenta ..................................................

..............................................................................

Adres e-mail ...........................................................

Numer telefonu .......................................................

Numer zamówienia ..................................................

Data odbioru zamówienia .........................................

 

GYALMO Zofia Siwczyńska

ul. Braterska 12

30-802 Kraków

(dopisek: odstąpienie od umowy)

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja/My (*) ......................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Powodem odstąpienia od umowy jest (niepotrzebne skreślić):

- niedopasowanie koloru
- niedopasowanie rozmiaru
- produkt nie spełnia oczekiwań
- inne (jakie?) ..................................................................

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków(1)

............................................................................................

Posiadacz rachunku

............................................................................................

 

 

....................................

Podpis konsumenta(-ów)

 

----------------------------------------------------------------------------------

(1)

O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.